משרד ראשי: 03-6881898
סניף הצפון:  04-6972065

שירותים מקצועיים

יצחק אדרי ושות' מעניקה מגוון שירותים חשבונאיים ופיננסים לרבות –
מתן שרותי ראיית חשבון – ביקורת חיצונית
תכלית ביקורת הדוחות כספיים היא לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על תוכן הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת.

חשבונאות וביקורת הינן פעולות ההכרחיות בכל עסק שמטרתן לסייע בקבלת החלטות.  בתהליך זה אנו יכולים לזהות הזדמנויות, לזהות סיכונים ולתרום בכך לצמיחת העסק.

משרדינו מתמחה בין היתר בביקורת תאגידי בריאות, מוסדות אקדמיים , ומגוון חברות עסקיות בתחומי הובלה ותחבורה, תעשיה, חקלאות ועוד.

ייעוץ ותכנון עסקי
אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי צמוד הכולל ייעוץ ותכנון עסקי.

מטרתנו לסייע ללקוח בראיית המצב הפיננסי העדכני והנכון של הארגון.

ראייה נכונה של המצב מסייעת בתהליכי קבלת החלטות ובהשגת מטרות ויעדים ומביאה לאיתור ליקויים, להתייעלות ולשיפור בביצועים הכלכליים.

התכנון העסקי מתבסס על ניתוח שיטתי ומסודר של נתונים פיננסים בארגון, של מידע רלוונטי המתקבל מהנהלת הארגון ומנתוני הענף במסגרתו הארגון פועל.

כמו כן, ייעוץ ותכנון עסקי מסייע בעריכת תחזיות פיננסיות, בהתבסס על נתוני העבר וההווה ושינויים עתידיים צפויים. תחזיות אלו מסייעות להנהלה בקבלת החלטות ובקביעת אסטרטגיה ארוכת טווח.

מיסים – ליווי וייעוץ בנושאי מיסוי,ייצוג לקוחות בפני רשויות המס וביטוח לאומי
תכנון מס הינו שימוש בזכות קנויה לכל נישום. נישום זכאי לבחור בדרך שהינה דלת מיסים כפי שנקבע בפסק דין בעניין חזון שם קבע בית המשפט העליון שזו אינה רק זכות אלא גם חובה, של מומחים בענייני מיסים "לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס".
אנו מספקים שירותים מקיפים בנושאים מיסויים מגוונים, ובכללם כך -
  • ייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי (יחיד /חברה / שותפויות).
  • ליווי וייעוץ לעסקאות.
  • תכנוני מס ובחירת נתיב אופטימאלי.
  • בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) במגוון תחומים.
  • מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף ועוד).
  • ייצוג בדיוני שומות (מס הכנסה, מס ערך מוסף, ניכויים, מיסוי מקרקעין ועוד).
  • מיסוי הענקת אופציות/מניות – ליווי עסקאות של יחידים, ובכללם בעלי שליטה בחברות, לרבות הקצאת אופציות ומימושן.
  • מיסוי קצבאות ופיצויי פרישה – יעוץ מיסוי וליווי של פורשים הזכאים לקצבאות, פיצויי פרישה וכד'.
הערכות שווי לתאגידים והכנת תוכניות עסקיות לגופים כלכליים
ביצוע הערכת שווי של עסקים לצורכי מיזוגים ורכישות/מכירות.
ברכישה/מכירה של עסקים הרוכש/קונה מבצע בדרך כלל תהליך של בדיקת נאותות (דיו-דיליג'נס Due Diligence).
משרדינו ילווה אתכם בכל התהליך ובסופו של התהליך, ימציא לידכם דו"ח וחוות דעת אשר תשקף את ממצאי הבדיקה.

עריכת בוררויות
משרדנו בעל ניסיון בעריכת בוררויות. אנו ערים לחשיבות הרבה בהשלמת תהליך הבוררות במהירות ובדיסקרטיות תוך שימת דגש לאיסוף נתונים רלבנטיים, ניתוחם, עריכתם והצגתם באופן המובן לצדדים והתייחסות לתגובת הצדדים.

אנו רואים חשיבות רבה לתגובתם של הצדדים.
מתן חוות דעת משפטית בנושאי הערכת שווי, בקרה פנימית והערכת סיכונים בארגון
משרדנו בעל ניסיון רב שנים במתן חוות דעת מומחה ובהצגתם בפני טריבונלים משפטיים בנושאים חשבונאיים, כלכליים, מימוניים ומיסויים העוסקים בהערכות שווי עסקים, לרבות הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים, בדיקות חשבונאיות וכספיות, בקרה פנימית וניתוח דוחות כספיים.

שירותי הפרט - הכנת משכורות, הנהלת חשבונות, הצהרות הון, דוחות אישיים ומתן ייעוץ
משרדינו יספק את כל השירותים הפיננסים וחובות הדיווח על פי חוק בהתאם לצורך ועל פי כל דין.