משרד ראשי: 03-6881898
סניף הצפון:  04-6972065

 חומר מקצועי

 

 

 

 

 

טפסים                                                          קישורים                            חדשות ועדכונים 

 

 

 

 

דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל                קישור לאתר מס הכנסה                   מס חברות - החל מ 2016 בשיעור 25%

                                                                                                                                              

דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי                קישור לאתר מע"מ                          שווי שימוש ברכב - הבהרת מיסוי עדכנית     

 

דין וחשבון על הכנסות יחיד בארץ ובחו"ל                    קישור לאתר ביטוח לאומי                 חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016

  

דין וחשבון מקוצר ליחיד בעל עסק קטן                        קישור לאתר רשם החברות              השכרת דירה למגורים 2015

 

הצהרת הון                                                            סימולטור לחישוב מענק עבודה          סכומים עדכניים במס הכנסה 2016

  

כרטיס עובד                                                           סימולטור לחישוב שכר עבודה           סכומים עדכניים במיסוי מקרקעין 2016

 

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד                 אישור ניכוי מס וניהול ספרים             אישורי ניכוי מס במקור 2016

 

בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי מס במקור                    שווי שימוש ברכב                            רשימת ישובים המזכה בהטבות מס 2016

 

פתיחת תיק לתאגיד במ"ה ו/או ניכויים                                                                            סכומים עדכניים במע"מ 2016

 

פתיחת תיק לעצמאי במ"ה ו/או ניכויים                                    
 

פתיחת תיק במע"מ לחברה/עוסק מורשה/פטור

 

בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ

 

דין וחשבון רב שנתי ביטוח לאומי

 

הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

 

הכנסה מהשכרה למגורים ללא הגשת דו"ח שנתי

 

בקשה להכרה כמוסד ציבורי סעיף 46